Hibás érvényességgel kiadott járművezetői illetve üzembentartói kártyák!


Hibás érvényességgel kiadott járművezetői illetve üzembentartói kártyák!

Hibás érvényességgel kiadott járművezetői illetve üzembentartói kártyák!

Hibás érvényességgel kiadott járművezetői illetve üzembentartói kártyák! Cseréltesse ki kártyáját mihamarabb!

Tisztelt Partnereink!

Az Innovációs és Technológiai minisztérium tájékoztatása szerint, akinek ajárművezetői illetve üzembentartói kártyája 2021. március 07 és 2021 november 1 között jár letechnikai okok miatt a kártya ennél rövidebb ideig, 2021. március 6-ig érvényesek. Ezek a kártyák hiába érvényesek még, a tachográf készülék nem fogja elfogadni. Az érintett gépjárművezetői illetve üzembentartói kártyákat javasolt mielőbb cserélni.

Idézet az ITM tájékoztatójából:

TÁJÉKOZTATÓ
digitális tachográf kártyák pótlásáról
A digitális tachográf kártyák gyártása során egyes, 2016-ban kibocsátott – elsősorban a 2021. március 6. és 2021. november 1. közötti érvényességi idővel rendelkező – digitális tachográf kártyákat 2021. március 7. napjától a digitális menetíró berendezések nem fogadják el.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint kártyakibocsátó hatóság a hibás kártyát díjmentesen pótolja, amennyiben a járművezetők ezen igényüket a kártyaszám, a lejárati dátum, a születési idő, a lakcím illetve a postázási cím megadásával postai úton, elektronikus úton vagy a kartyapotlas@itm.gov.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben jelzik.

A járművezető – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, az abban foglalt feltételek teljesítése esetén – a kártya pótlása helyett kezdeményezheti a digitális tachográf kártya megújítását, cseréjét, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg.
A közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával, valamint az (EU) 2020/698 rendeletben említett egyes időszakok meghosszabbításával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek az elhúzódó Covid19-válságra tekintettel történő megállapításáról szóló, az (EU) 2021/267 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdése alapján a járművezető mindaddig vezethet kártya nélkül, amíg a kártyát kiállító hatóságoktól új járművezetői kártyája nem érkezik meg, feltéve, hogy bizonyítani tudja, hogy a járművezetői kártyát visszaküldte az illetékes hatóságnak, amikor a kártya megsérült vagy hibásan kezdett működni, valamint kérelmezte a kártya cseréjét. A hatósági igazolás kiállítására, amennyiben a járművezető a díjmentes pótlás lehetőségét választja, a kártyakibocsátó hatóság fog gondoskodni.

Időpontfoglalás